Allmänna Tävlingsvillkor

För att delta i ChopChops musiktävling måste samtliga medverkande läsa igenom och godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor.

Har du frågor eller funderingar kring dessa Allmänna Tävlingsvillkor, vänligen kontakta oss på e-post: hello@chopchop.seJuridiskt avtal/användarvillkor musiktävling1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.

3. Ansvarig för tävlingen är: Kung Pao Design AB, 556997-7100, e-post: hello@chopchop.se

4. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Kung Pao Design. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Kung Pao Design får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Kung Pao Designs normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av marknadsavdelning på Kung Pao Design. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller annan kompensation.

9. Kung Pao Design tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Kung Pao Design. Kung Pao Design tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.

10. Tävlingens vinnare kommer att av Kung Pao Design få betald resa i enlighet med bolagets miljöpolicy till Stockholm, logi i Stockholm och studiotid i Stockholm med omnejd. Tävlingens vinnare får då spela in en egen, valfri låt samt den jingel som deltagaren har skickat som bidrag och vunnit med.

11. Rättigheterna till den färdigställda versionen av jingeln ägs till fullo av Kung Pao Design.

12. Genom att kryssa i rutan för ChopChops musik-community, godkänner du att namn, text och bifogad bild publiceras i communityt.