Goda nyheter! Port73 serverar nu Sushi. You'll Love the way we roll!

Reusable

Reusable artiklar på ChopChop!

Från och med 1 januari 2024 kan våra gäster få sin takeaway serverad i återanvändbara matlådor. Syftet med reusable artiklar är att minska användandet av engångsartiklar och minska eventuell nedskräpning vid fel hantering av engångsartiklar. Vi vill uppmana alla våra gäster att alltid källsortera korrekt enligt riktlinjerna som finns i din stad.

För dig som vill välja alternativet med reusable artiklar tillkommer det pant för artikeln. Panten får du tillbaka vid återlämnandet av artikeln enligt instruktionerna nedan.

 

Villkor gällande ChopChop’s reusable artiklar
Pant

 • För varje reusable artikel gästen väljer till sin order tillkommer pant. Summan på pant varierar beroende på artikel. 
  • Single 2 fack – 35 kr
  • Bowl 1 fack – 30 kr
  • Mugg och lock – 40 kr

Återbetalning av pant

 • Återbetalning av pant kan endast göras mot uppvisande av kvitto som styrker att köpet har genomförts.
 • Återbetalning av pant sker vid återlämnande av varje reusable artikel till samma restaurang där du gjorde köpet.
 • Man får endast återbetalning av pant för de artiklar som valts enligt informationen på kvittot.
 • Återlämnandet av reusable artikel måste ske inom två veckor från och med inköpsdatumet enligt kvittot för att panten ska kunna återbetalas. Om giltighetstiden har passerat, förbehåller sig ChopChop rätten att behålla panten. Gästen behåller artikeln och ChopChop behåller panten.
 • Reusable artiklar måste vara hela och rena vid återlämning Endast hela och rena artiklar används hos ChopChop. Vid avvikelser bör gästen påpeka detta på plats.
  • Med hel menar vi artiklar som inte är trasiga, missfärgade, skadade eller har förlorat sin form för det avsedda ändamålet på grund av gästens försummelse.
  • Med ren menar vi artiklar som är fria från matrester och diskade.

Har du några frågor eller funderingar kring reusable artiklar? Prata med vår personal på plats eller kontakta vår kundservice.