Goda nyheter! Sushi lanseras 31/3 på ChopChop Eskilstuna